LHR:N JÄSENTEN KILPAILUIDEN OSANOTTOMAKSUT JA -KORVAUKSET 2020


1. LHR maksaa viestien osanottomaksut täysimääräisenä.

2. Osanottomaksuista vuonna 2020 jäsenen edellytetään maksavan 50 - 100 % kilpailukauden jälkeen saadun laskun perusteella. Aktiivisesti seuran toimintaa osallistuneilta laskutetaan 50 % osanottomaksuista esim. iltarastien järjestäjät, koulutustoimintaan osallistujat jne. Seuran hallitus tekee päätöksen niiden henkilöiden osalta, jotka eivät ole olleet seuratoiminnassa aktiiveja.   

3. LHR maksaa jäsenten kotimaisten kilpailuiden normaalihintaiset osanottomaksut. Mikäli on ilmoittautunut kilpailuihin, eikä osallistu niihin on velvollinen maksamaan itse koko osanottomaksun.


4. Osallistuminen EM- ja MM-kisoihin tapahtuu

pääsääntöisesti omalla kustannuksella.  Osallistuja

maksaa itse osallistumismaksun ja LHR maksaa 

50 %:a alimmasta osallistumismaksusta. Ulkomaan

rastiviikot jokainen maksaa itse. 


5. Matkakorvaukset R1 SM-kisoihin. Maksetaan km

korvaus, jos autossa vähintään 2 henkilöä ja etäisyys

kotipaikalta kilpailupaikalle on yli 100 km.


6. Majoituskorvaus R1 SM-kisoihin. Maksetaan edullisin

majoitus, jos etäisyys kilpailupaikalle yli 300 km tai jos kisat

ovat kaksiosaiset.


7. Matkakorvaukset nuorten kisoihin (KLL, HOV ja Nuorten

Jukola). Maksetaan km-korvaus, jos mennään

kimppakyydeillä.